Sunday, June 07, 2009

PROGRAM LATIHAN PEMERKASAAN KEUPAYAAN SISWAZAH

Program ini diwujudkan selaras dengan misi kerajaan negeri untuk melahirkan pasaran kerja yang terlatih di dalam negeri Sarawak. Misi kerajaan ini telah diperkenalkan pada tahun 2009, selepas dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak dalam sesi pertama penggal keempat DUN Sarawak. Berikut adalah link bagi iklan tersebut. Bersama-samalah kita menjadi modal insan yang gemilang.


http://www.e-recruitment.gov.my/eRecruitment3_public/VacancyDetails.jsp?VacancyId=619

No comments: